Vetenskapligt råd

För oss på BrainLit är det angeläget att ha en god omvärldsbevakning där nya vetenskapliga rön och teorier prövas så att vår produktutveckling alltid ligger i framkant. Till vår hjälp med det har vi ett eget vetenskapligt råd med ledande forskare inom olika ämnesdiscipliner för att optimera produkterna.

Adjungerad universitetslektor Klas Sjöberg (Ordförande)
Klas Sjöberg är överläkare, docent och adjungerad universitetslektor med specialområde “Ljusets effekt på människan”.

Professor Thorbjörn Laike
Thorbjörn Laike är professor i miljöpsykologi och har utarbetat viktiga enkätmetoder.

Professor Lars Montelius
Lars Montelius är professor i nanoteknik med inriktning mot life science.

Professor Dan E Nilsson
Dan Nilsson är professor i biologi med specialområdet individers ögon och mätteknik.

Professor Lars Samuelson
Lars Samuelson är professor i semiconductor Electronics/Solid State Physics.