Ljus som behandling

Rätt ljus kan skydda mot skadligt ljus på natten
Att minska exponeringen för blått ljus med skyddande glasögon på kvällen är ett sätt att förbättra natten sömn29. Ljus och särskilt blått ljus på morgonen stabiliserar å andra sidan cirkadiska rytmen13 och verkar också vara skyddande mot ljus vid andra tillfällen, vilket annars skulle kunna ändra den cirkadiska rytmen och störa sömnen30,31,32.

Rätt ljus kan korrigera en störd cirkadisk rytm och förbättra sömnen
En forskningssammanställning visar att ljuset kan korrigera en störd cirkadisk rytm20,21. Ljus under sen natt/tidig dag skiftar faserna framåt (till en tidigare timme) och exponering sen dag/tidig natt skiftar faserna bakåt (till en senare timme)) 13. Styrkan i synkroniseringen beror på ljusfördelningen och på exponeringstid22. En förbättrad cirkadisk rytm är associerad med förbättrad sömn och minskade depressiva symtom23.

Ljus som behandling för depression
Ljus har använts i många år för att behandla depression24,25. Studier har även publicerats som visar att en kombination av farmakologisk terapi och ljus är effektivare än enkom psykofarma och användningen av kronobiologisk terapi går framåt26. På samma sätt har exponering för dagsljus varit ett sätt att minska depression hos individer med demens, en grupp som i stor utsträckning påverkas av depression27. Säsongsdepressioner verkar lika effektivt kunna behandlas med blåmättat vitt ljus vid 750 lux som ett standard skarpt lux vid 10 000 lux 28.

Kronobiologi och personligt ljus
Betydelsen av kronobiologi ökar i förståelsen av människans fysiologi fungerar. Den medfödda rytmen av biologiska funktioner där de flesta fluktuerar enligt en cirkadisk rytm förbereder kroppen för dagliga återkommande händelser som matintag och sömn. Den medfödda rytmen av biologiska funktioner där de flesta fluktuerar enligt en cirkadisk rytm förbereder således kroppen för dagliga återkommande händelser som matintag och sömn. Klockan i bukspottkörteln reglerar insulinsekretion och dess respons på glukos, klockan i levern reglerar glukosnedbrytningen, skelettmuskulaturens klocka reglerar metabolism och glukosupptag, och så vidaren36. Den suprachiasmatiska kärnan är synkroniseraren för de olika periferiska klockorna. Nya bevis pekar på den genetiska variabiliteten hos klockgener associerade med individuella skillnader i sömn- och cirkadisk fysiologi och icke-visuellt respons på ljus37.
Jetlag
Plötsliga yttre störningar av cirkadiska rytmen, som att flytta sig snabbt över breddgrader, orsakar förändringar i rytmen men klockorna i de olika vävnaderna anpassar sig till dessa förändringar i en annan takt och orsakar att de blir osynkroniserade. Ljus kan vara en av orsakerna till störd rytm, och matintag, träning och utetemperatur är andra orsaker38.
Behovet av personligt ljus
Med ett livsmönster som inte följer den naturliga ljus-mörker cykeln; där matintag inte nödvändigtvis sker dagtid, träning görs vid olika tillfällen under dagen, och resande som orsakar avbrott i sömn-vakenhets cykeln, behövs en individualisering av ljus. Dessa influerande parametrar kan också synkroniseras till den cirkadiska rytmen, och där ljus anpassas till det personliga behovet som genereras av personliga ljusrecept, skulle kunna vara en optimal och mycket viktig lösning för framtida inomhusbelysning.