Sömn

Sömnproblem
Sömnrelaterade problem är vanliga och beroende på diagnostiska kriterier, visar studier på att 10% – 30% av den befolkningen har någon form av en sömnrelaterad sjukdom. Ofta finns fasförskjutning där livets rytm, den cirkadiska rytmen och hormonerna kopplade till metabolisk rytm inte harmoniserar18. En störd cirkadisk rytm har visat sig öka risken för kardiovaskulära sjukdomar, diabetes och ses också som en sannolik länk till cancer19.

Rätt ljus kan skydda mot skadligt ljus på natten
Att minska exponeringen för blått ljus med skyddande glasögon på kvällen är ett sätt att förbättra natten sömn29. Ljus och särskilt blått ljus på morgonen stabiliserar å andra sidan cirkadiska rytmen13 och verkar också vara skyddande mot ljus vid andra tillfällen, vilket annars skulle kunna ändra den cirkadiska rytmen och störa sömnen30,31,32.

Rätt ljus kan korrigera en störd cirkadisk rytm och förbättra sömnen
En forskningssammanställning visar att ljuset kan korrigera en störd cirkadisk rytm20,21. Ljus under sen natt/tidig dag skiftar faserna framåt (till en tidigare timme) och exponering sen dag/tidig natt skiftar faserna bakåt (till en senare timme)) 13. Styrkan i synkroniseringen beror på ljusfördelningen och på exponeringstid22. En förbättrad cirkadisk rytm är associerad med förbättrad sömn och minskade depressiva symtom23.

Ladda ner referenslista