Ögon

Nya forskningsresultat – myopi och ljusexponering
Myopi kännetecknas av en tillväxt i ögat där ögat blir för långt i förhållande till optiken i ögat, vilket gör att bilden placeras framför näthinnan. I en nyligen publicerad rapport påvisades i en djurmodell att ljusintensitet och spektra påverkar tillväxten av ögat.del33.I en annan ny rapport fann man att tiden som spenderats utomhus var skyddande mot utvecklingen av myopi34.I en annan studie kunde de också se att det var tid och intensitet som var avgörande35. Att få mindre än 40 min ljus dagligt ljus (> 1000 lux) kan predisponera för snabbare tillväxt, och de spekulerade även om det finns en minimal mängd ljus som krävs för att minska tillväxten.

Ladda ner referenslista