Kronobiologi och personligt ljus

Betydelsen av kronobiologi ökar i förståelsen av människans fysiologi fungerar. Den medfödda rytmen av biologiska funktioner där de flesta fluktuerar enligt en cirkadisk rytm förbereder kroppen för dagliga återkommande händelser som matintag och sömn. Den medfödda rytmen av biologiska funktioner där de flesta fluktuerar enligt en cirkadisk rytm förbereder således kroppen för dagliga återkommande händelser som matintag och sömn. Klockan i bukspottkörteln reglerar insulinsekretion och dess respons på glukos, klockan i levern reglerar glukosnedbrytningen, skelettmuskulaturens klocka reglerar metabolism och glukosupptag, och så vidaren36. Den suprachiasmatiska kärnan är synkroniseraren för de olika periferiska klockorna. Nya bevis pekar på den genetiska variabiliteten hos klockgener associerade med individuella skillnader i sömn- och cirkadisk fysiologi och icke-visuellt respons på ljus37.

Jetlag
Plötsliga yttre störningar av cirkadiska rytmen, som att flytta sig snabbt över breddgrader, orsakar förändringar i rytmen men klockorna i de olika vävnaderna anpassar sig till dessa förändringar i en annan takt och orsakar att de blir osynkroniserade. Ljus kan vara en av orsakerna till störd rytm, och matintag, träning och utetemperatur är andra orsaker38.

Behovet av personligt ljus
Med ett livsmönster som inte följer den naturliga ljus-mörker cykeln; där matintag inte nödvändigtvis sker dagtid, träning görs vid olika tillfällen under dagen, och resande som orsakar avbrott i sömn-vakenhets cykeln, behövs en individualisering av ljus. Dessa influerande parametrar kan också synkroniseras till den cirkadiska rytmen, och där ljus anpassas till det personliga behovet som genereras av personliga ljusrecept, skulle kunna vara en optimal och mycket viktig lösning för framtida inomhusbelysning.

Ladda ner referenslista