Depression

Ljus som behandling för depression
Ljus har använts under lång tid för att behandla depression24,25. Studier har även publicerats som visar att en kombination av farmakologisk terapi och ljus är effektivare än enkom psykofarma och användningen av kronobiologisk terapi går framåt26. På samma sätt har exponering för dagsljus varit ett sätt att minska depression hos individer med demens, en grupp som i stor utsträckning påverkas av depression27. Säsongsdepressioner verkar lika effektivt kunna behandlas med blåmättat vitt ljus vid 750 lux som ett standard skarpt lux vid 10 000 lux 28.

Ladda ner referenslista