Cirkadisk rytm

Ljuset är den viktigaste klockan
Ljuset är den viktigaste klockan för cirkadiska rytmen15. Ljus stimulerar genom ganglionceller, innehållande melanopsin, via retinohypotalamusbanan den suprachiasmatiska kärnan (SCN)16. SCN i hypothalamus är huvudklockan i människans hjärna och styr den cirkadiska rytmen17.

De flesta människor har en biologisk rytm på ungefär 24 timmar.
Som hos andra däggdjur visar den biologiska klockan hos människor också bara en liten variation mellan individer. De flesta har en cirkadisk rytm som är något längre än 24 timmar12 vilket innebär att det behöver korrigeras dagligen i förhållande till soldygnet13. Utan korrigering ändras den cirkadiska rytmen något varje dag och faller gradvis ur fas jämfört med den exakta 24-timmars soldygnet13.

En störd cirkadisk rytm
Sömnrelaterade problem är mycket vanliga i samhället idag. Människan är skapad för en cirkadisk rytm med dag och natt. Människor vistas oftast inomhus och får inte naturlig synkronisering med exponering för solljus. Ljus inomhus har vanligtvis inte dagsljusets intensitet, och dessutom finns inte variationen i färgspektra som finns i dagsljus. Dessutom är exponering för ljus också vanligt på natten, en tid då ljuskänsligheten är störst vilket ytterligare förstärker desynkroniseringen med dagsljus13. Ofta är det sociala livet mönstret separerat från soldygnet, vilket ytterligare skapar en fasförskjutning mellan cirkadisk rytm och livsrytmen.
Skiftarbetare har ofta en cirkadisk obalans och har ökad risk för att utveckla kardiovaskulära sjukdomar, nedsatt glukos metabolism och cancer14.

Rätt ljus kan korrigera en störd cirkadisk rytm och förbättra sömnen
En forskningssammanställning visar att ljuset kan korrigera en störd cirkadisk rytm20,21. Ljus under sen natt/tidig dag skiftar faserna framåt (till en tidigare timme) och exponering sen dag/tidig natt skiftar faserna bakåt (till en senare timme)) 13. Styrkan i synkroniseringen beror på ljusfördelningen och på exponeringstid22. En förbättrad cirkadisk rytm är associerad med förbättrad sömn och minskade depressiva symtom23.

Ladda ner referenslista