Effekter på hälsa

BrainLit® fokuserar på att leverera vetenskapligt baserade ljussystem som skapar en ljusmiljö för mänskliga behov. Ljus har effekt på biologiska funktioner och är viktigare för vår hälsa än de flesta är medvetna om. Forskning på detta område har under de senaste åren lett till många spännande studieresultat som direkt påverkar och utgör grunden för BioCentric Lighting ™.
Ljusets effekter på människan sträcker sig ifrån hälsoeffekter på exempelvis sömn, depressioner, till effekter på känslor och funktioner. Ljusteratpi har används under de senaste cirka 10 åren i behandling av årstidsbundna depressioner och det kommer allt mer forskning som visar på att ljus även kan användas som behandling inom andra omdråden som exempelvis sömnproblem och myopi (närsynthet). Den allra senaste forskningen visar även på människors olika indivituella behov av ljus och BrainLits BioCentric Lighting™ system ger ett anpassat och personligt ljus för människors välmående.