Effekter på funktioner

Vakenhet
Det verkar finnas en uppiggande effekt av kortvåglängdsljus6.  Exponering av blåmättat vitt ljus har en uppvaknande effekt3och monokromatiskt blått ljus (420 nm) inducerade en större subjektiv vakenhet jämfört med ljus med längre våglängder, vilket var uppenbart även efter lång tids exponering7.  Det spekuleras om huruvida denna effekt under dagtid kan förmedlas via direkt inbygga fotoreceptiva retinala ganglionceller projektioner till de thalamiska regionerna i hjärnan.

Kognition, produktivitet och koncentration
Blått ljus verkar också förbättra kognition8 och positivt påverka konsolideringen av långtidsminnet9. Blå ljusexponering hos kontorsarbetare har också visat sig ha positiva långsiktiga effekter på produktivitet och koncentration10, 11.

Ladda ner referenslista