Effekter på känslor

Humör
Humöret verkar vara som sämst när ljuset är för mörkt 1 och i en befolkningsstudie i Finland framgick att en självrapporterad dålig inomhusbelysning är förknippad med sämre psykisk hälsa2. I den finska studien fann man också att den negativa effekten till och med var större än den positiviva effekten man fick av regelbunden fysisk aktivitet2. Å andra sidan kan ljus också förbättra humöret. Blå-tonat vitt ljus har en direkt humöhöjande effekt3och flera studier visar att gryningssimuleringar på morgonen förbättrar den subjektiva uppfattning av välbefinnandet 4.

Minska stress
Betydelsen av adekvat belysning i skolan och effekten på välbefinnande påpekades av en grupp svenska forskare där de argumenterade för bättre ljusförhållanden för att förbättra skolmiljön och minska barnens stressnivå5.