Vård och omsorg

Ett dynamiskt ljussystem från BrainLit bygger på den senaste ljusforskningen och som visar märkbara förbättringar i människors hälsa och välbefinnande. Med ett dynamiskt belysningssystem skapas en miljö som förbättrar hälsa, trivsel och utveckling.

Inom vård och omsorg är en bra ljusmiljö en viktig förutsättning för ett positivt och snabbt tillfrisknande. BrainLits dynamiska ljussystemet återskapar dagsljus inomhus och ger brukare rätt förutsättning för en normal dygnsrytm. Studier visar även att fallolyckor för vissa sjukdomsgrupper minskar genom att anpassa ljussättning till en specifik ljussammansättning.

Exempelvis inom äldresomsorgen är BrainLits belysninslösningen till stor nytta eftersom att med stigande ålder försämras synen och ljusupptagningsförmåga och människan behöver därför ett mer intensivt ljus. Dagsljuset som skapas med belysningssystemet stimulerar till ökad vakenhet under dagen vilket i sin tur ökar sömnkvaliteten och minskar användingen av läkemedel i stort, och särskilt sömnmedelsförbrukning. Det leder till att vid de vanligt förekommande nattliga toalettbesöken är personerna mindre påverkade av sömnmedlet och kan minska det höga antalet fallolyckor nattetid.

Utmaningen med belysningen inom vården är att det är en arbetsplats med aktiviteter under dygnets alla timmar, och med krav på särskilda lösningar för olika aktiviteter i olika rum. Belysningslösningen från BrainLit skapar en miljö som efterliknar dagsljuset vilket gör att även nattpersonalen får en arbetsmiljö som ökar produktivitet och välbefinnande. De har möjlighetatt reglera ljuset till att vara mer intensivt blått under natten för ökad vakenhet, och sedan framåt morgonen öka det röda ljuset för att varva ner och förbereda sig för en bättre sömn när det går av skiftet.