Skolan

BrainLits ljussystem skapar en stimulerande miljö där barnen kan koncentrera sig och fokusera på lärandet. En bra ljusmiljö stimulerar även dygnsrytmen, den cirkadiska klockan, och gör att eleverna sover bättre. De kommer mer utvilade till skolan och blir mottagligare för undervisningen.

Belysningssystemet är inställt för aktiviteterna i klassrummet genom Autolit, men pedagogen har också möjlighet att ändra belysningen baserat på behov. Exempelvis om det blåa ljuset ökas i klassrummet under en matematiklektionunder ökar koncentrationen, medan under en lektion i språkkunskap kan öka det röda ljuset som ger en mer dämpad och varm ljusatmosfär och underlättar språkinlärning.

BrainLits återkopplande och självlärande system bygger på den senaste ljusforskningen, och visar på märkbara förbättringar i människors hälsa, välbefinnande och produktivitet. Exempelvis genomfördes en vetenskaplig studie våren 2016 på Lindesborgsskolan i Malmö som visade på dessa resultat.

Energimyndighetens rapporter visar att generellt sett är belysningen i sveriges skolor omoderna. De visar bland annat att 73 procent av våra skolor har en ljussättning i klassrummen som är i stort behov av modernisering. BrainLits belysningslösningar minskar även elförbrukningen jämfört med traditionella belysningssystem.

 

 

school-1549880_1280