Skolan

På Sveriges största arbetsplats skapar BrainLits naturliga ljusmiljöer bra förutsättningar för en god hälsa och bra resultat för både elever och personal. Belysningssystemet anpassas utifrån både studenternas, personalens och arbetsuppgifternas olika ljusbehov och ger en trivsam arbetsmiljö. Vårt smarta system går även att koppla ihop med andra system som exempelvis av-, värme- och ventilationssystem.

En anpassad ljusmiljö får studenter och personal att må bättre och de kan lättare fokusera sig på sina uppgifter. Den dynamiska miljön som sköter sig självt via AutoLlit-recepten kan enkelt ändras manuellt av pedagogen via en display så ljuset anpassas till aktiviteten i klassrummet. Ett mer blåaktigt ljus används när uppgifterna kärver fokus och koncentration som exempelvis vid mattelektioner och ett rödaktigare ljus kan användas vid språklektioner. Vid förskolor kan exemeplvis ett varmare ljus på morgonen välkomna barn och föräldrar för en lugnare miljö när barnen lämnas.
I skolor för barn med särskilda behov anpassas ljusmiljöerna för att skapa bästa inlärningsmöjligheterna utifrån den senaste forskningen kring ljusets färgspektra kopplat till deras speciella förutsättningar.

Ljusmiljön följer både den naturliga dygnsrytmen och årstiderna och utvecklas utifrån senaste ljusforskningen. Under årets mörkaste månader, med få timmar av dagsljus utomhus, är tillgången till dagsljuset inomhus extra viktigt så studenter och personal håller sig friskare och orkar med vardagen. Belysningslösningen är dessutom energi- och underhållseffektiv.

 

Lindeborgsskolan i Malmö

Installationen på Lindeborgsskolan i Malmö, har fått stor uppmärksamhet i både nationell och internationell media. SVTAktuellt (extern länk) och Belgisk tv rapporterar om att när ljuset i klassrummet liknar dagsljuset en vårdag blir eleverna piggare och presterar bättre.
En vetenskaplig studie visade att elevernas sömnkvalitet förbättrades och de upplever att det kan fokusera och koncentrera sig mycket bättre. Förhoppningen är att det även ska visa sig på studieresultaten framöver. Malmös skolor planerar att installera BrainLits ljusmiljöer i samtliga skolor framöver.

Läs mer om Lindeborgsskolan och studien.

Neptun förskola, Landskrona stad

 

”Generellt sett är belysningen i sveriges skolor omoderna. TIll exempel har 73 procent av skolorna en  en ljussättning i klassrummen som behöver moderniseras.”

– framkommer i flera rapporter från Energimyndigheten.