Vår produkt

BrainLits BioCentric Lighting™ är ett dynamiskt belysningssystem som efterliknar dagsljus inomhus och ger hälsosamma ljusmiljöer för människor. Vårt naturliga ljus följer dagsljusets rytm och årstidsväxlingarna genom att automatiskt variera både i färgskala och intensitet. Ljusmiljöerna anpassas efter människors och verksamheters olika behov och varje ljuskälla styrs individuellt för en optimal ljussättning av lokalen. Våra ljusmiljöer med BioCentric Lighting™ varierar under dagen och sköter sig självt med våra AutoLit-recept, men vid behov anpassas ljuset enkelt via en touchpanel, knappsats eller app. Installationen av styrsystem, sensorer och armaturer är smidig och verksamheten påverkas minimalt.

ALLTID DET SENASTE LJUSMILJÖSYSTEMET

BrainLits ljusmiljöer utvecklas och uppdateras tillsammans med vårt vetenskapliga råd som har spetskompetens inom teknisk och medicinsk forskning. Den senaste ljusforskningen integreras i vårt belysningssystem så att den är en världsledande ljusmiljölösning för människors välmående.

STYRSYSTEM och AUTOLIT-recept

BrainLits ljusmiljöer med BioCentric Lighting™ är baserade på ett patenterat dynamiskt belysningssystem. Våra AutoLit-recept anpassar ljusmiljön efter människans och verksamhetens behov via sensorer som styr LED-armaturerna. Behöver ljusmiljön tillfälligt ändras görs det enkelt via en touchpanel eller knappsats. I vårt omfattande bibliotek av ljusmiljöer väljs ljuset som passar för den tillfälliga aktiviteten som exempelvis "presentationsljus" eller "städljus". Systemet är robust och skalbart så det fungerar lika bra för till exempel ett litet mötesrum som en hel kontorsbyggnad, sjukvårdsavdelning eller industrilokal.

Sensorer

BrainLits ljusmiljöer använder sensorer så att styrsystemet på bästa sätt efterliknar dagsljus inomhus tillsammans med våra LED-armaturer. Sensorerna kan även användas tillsammans med andra system, exempelvis AV-, ventilation- och värmesystem.

LED-armaturer

Våra högkvalitativa LED-armaturer är speciellt utvalda för att optimera BrainLits naturliga ljusmiljöer och att passa till våra AutoLit-recept. Armaturen skapar ett personifierat ljus för människor och djur utifrån lokalernas utformning och verksamhetens behov. Varje ljuskälla styrs individuellt och exempelvis kan "ljusöar" skapas i större lokaler beroende på både aktiviteternas och människornas olika behov.

LJUSMÄTNING OCH INSTALLATION

Inför alla installationer görs en omfattande analys av lokalerna för att optimera ljusmiljön för människor och verksamheten. Installationen sker enkelt och med minimal påverkan på verksamheten tack vare vår unika utformning och installationslösning av styrsystem, sensorer och armaturer.

Utbildning

Inför en installation ingår en utbildning för personerna som ska vistas i den nya ljusmiljön. Utbildningens andra del sker när ljussystemet installerats och tagits i drift. Vi följer sedan upp och utvärderar upplevelsen av den nya ljusmiljön.

”Med BrainLits ljussystem räcker det att gå in i rummet så finns er rätta ljusmiljö där.”

– Truls Löwgren, Produktutvecklingschef i Team BrainLit