Pressreleaser

PRESSRELEASE: BrainLit växlar upp och tar in 10 miljoner

Det innovativa ljusbolaget BrainLit accelererar och tar in 10 miljoner kronor i en avslutad nyemission med nya ägare från bl.a. hälso- och sjukvård, bank- och finans, verkstads- och bilindustri. Bland investerarna finns Bert Nordberg, Anders Göransson med Solänginvest samt Johan Lenander och Ludvig Linge, TATs grundare.

Läs mer

 

PRESSRELEASE: Sweden’s most innovative lighting technology company, BrainLit AB, complete a new share issue of 10 million SEK

Sweden’s most innovative lighting technology company BrainLit, recently achieved 10 million SEK in the new share issue, welcoming investors from industries such as real estate, health, bank and finance, and automation. Amongst the key partners are Bert Nordberg, one of the first to invest, Soläng Invest’s GM, Anders Göransson, Johan Lenander, and Ludvig Linge, co-founder of TAT.

Read more

 

PRESSRELEASE: Nytt intelligent ljus på Elite Hotel Marina Plaza Konferens

Helsingborgs främsta konferensanläggning, Elite Hotel Marina Plaza, tar ett helt nytt grepp om gästupplevelsen och erbjuder nu konferenslokaler med ett intelligent ljus som efterliknar solens variationer. (2016-08-23)

Läs mer

 

PRESSRELEASE: Ny studie bekräftar att dynamiskt LED-ljus förbättrar skolelevernas sömn

I ett nyligen genomfört examensarbete vid Lunds Tekniska Högskola, som genomförts på en grundskola i Malmö, har det visat sig att dynamiskt LED-ljus, som anpassas efter dagsljusets variationer, förbättrar kvaliteten i skolelevernas sömn. (2016-06-20)

Läs mer

 

En studie om effekten av dynamiskt LED-ljus på sömnkvalitet hos skolungdomar

Sömnproblem bland yngre åldersgrupper år ett vanligt förekommande problem i dagens samhälle till följd av moderna levnadsvanor. Vidare påvisar en genomförd litteraturstudie betydelsen av ljus för kroppens biologiska rytm och i sin tur upplevd vakenhet, prestationsförmåga och sömnkvalitet. Den erhållna insikten har föranlett en två veckors interventionsstudie med huvudsyftet att undersöka relationen mellan en dynamisk LED belysning och sömnkvalitén hos Skolungdomar. (2016-05-26)

Läs mer

 

PRESSRELEASE: Hotell Skansen i Båstad

BrainLit annonserar en större genombrottsaffär med sitt unika ljussystem. Hotell Skansen i Båstad bekräftar idag att de har valt att satsa på BrainLits unika dynamiska ljussystem, Novalit, i sina konferensanläggningar. (2016-03-31)

Läs mer