Vetenskapligt råd

Våra ljusmiljöer med BioCentric Lighting™  utvecklas i ett nära samarbete med vårt vetenskapliga råd som har spetskompetens inom teknisk och medicinsk forskning relaterat till människors behov av dagsljus för hälsa, välmående och effektivitet.

Vetenskapliga rådet träffar BrainLits team var sjätte vecka för att uppdatera och besvara frågor för den fortsatta utvecklingen av systemet. Däremellan sker fortlöpande kontakt med framförallt produktutvecklingschefen.

Den senaste ljusteknologin och hur den påverkar människors hälsa och välbefinnande integreras kontinuerligt i BrainLits mjukvara, styrsystem, sensorer och armaturer. Det nära samarbetet mellan vetenskapliga rådet och team BrainLit garanterar att vårt BioCentric Lighting™ ljussystem alltid levererar det bästa ljuset för människor. Innovationstakten i Sveriges mest innovativa ljusbolag är hög och i dagsläget har vi fem olika patentportfolios.

Dagsljus för hälsan

Efter en forskarfrukost på Ideon Science Park i Lund intervjuades Klas Sjöberg, adjungerad universitetslektor och överläkare, om dagsljusets betydelse för människors hälsa.

Klas Sjöberg (Ordförande)
Överläkare, docent och adjungerad universitetslektor med specialområdet ”ljusets effekt på människan”. Läs mer.

Thorbjörn Laike
Professor i miljöpsykologi och har tagit fram betydelsefulla enkätmetoder. Läs mer.

Lars Samuelson
Professor i ”Semiconductor Electronics/Solid State Physics”. Läs mer.

Lars Montelius
Professor i nanoteknik med inriktning mot life science. Läs mer.

Madeleine Selvander
MD, Ph.D. Oftamologi. Ägare av privat ögonklinik. MSc Elektroteknik och Teknisk fysik.

Lennart Minthon,
Professor Lund University, MultiPark
Multidisciplinär forskning fokuserad på Alzheimers. Grundare av ”Minneskliniken”.

”Vår vardag kommer att revolutioneras av möjligheterna med det anpassade ljuset”

Klas Sjöberg överläkare, forskare och ordförande i BrainLits vetenskapliga råd

Dagsljus för hälsan

Vid en forskarfrukost på Ideon Science Park i Lund berättade Klas Sjöberg, adjungerad universitetslektor och överläkare, om dagsljusets betydelse för människors hälsa. Och om att vi får bäst dygnsrytm när vi tältar.