BrainLit är Sveriges mest innovativa ljusbolag

BrainLits BioCentric Lighting™ belysningssystem är ett avancerat återkopplande och självlärande system som skapar naturliga ljusmiljöer och grundar sig i ett världsunikt mjukvarupatent. Inomhusbelysningen anpassas att efterlikna naturligt dagsljus med hjälp av en LED-belysning som styrs av sensorer kopplade till mjukvaran. (pdf)

DAGSLJUS INOMHUS

I BrainLits ljusmiljöer inomhus med BioCentric Lighting™ belysningssystem efterliknas det naturliga dagsljus vi skulle fått om vi varit utomhus på den mest optimala dagen. Inomhusbelysningen anpassas att efterlikna naturligt dagsljus med hjälp av en LED-belysning som styrs av sensorer kopplade till mjukvaran. AutoLit-recepten skapar sedan den bästa ljusmiljön när inomhusljuset utformas så att det passar aktiviteten för både människor och olika verksamheter som exempelvis skolan, vården, kontor, industri och hotell- och konferens.
Läs mer om vårt biocentriska ljus

FÖRETAGET

BrainLits ljusmiljölösningar grundar sig i Tord Wingrens drivkraft och fascination av ljusets betydelse för människors och djurs hälsa. I ett team av forskare, däribland Klas Sjöberg, överläkare och ordförande i vårt vetenskapliga råd, utvecklades företagsidén vidare och det första patentet skickades in 2012. Samtidigt bildades BrainLit AB som idag har fem patentportfolios och ses som Sveriges ledande ljusbolag. Expansionstakten är hög och våra biocentriska ljusmiljöer finns både i Sverige och inom kort även internationellt.
Läs mer om kundreferenserna.

Ljusrevolution

"Vår vardag kommer att revolutioneras av möjligheterna med det anpassade ljuset" - säger Klas Sjöberg överläkare, forskare och ordförande i BrainLits vetenskapliga råd.

Senaste ljusforskningen för hälsa, välbefinnande och effektivitet

Allt mer forskning visar på dagsljusets stora påverkan på vår hälsa, välbefinnande och effektivitet. BrainLits BioCentric Lighting™belysningssystem håller alltid hög kvalitet och utvecklas och uppgraderas ständigt i samråd med vårt vetenskapliga råd som har spetskompetens inom avancerad teknisk och medicinsk forskning.
Läs mer om vetenskapliga rådet

Miljövänligt och enkelt att installera

BrainLits ljusmiljölösningar med BioCentric Lighting™ är energieffektiva, hållbara och kräver minimalt med underhåll. Den smarta belysningslösningen av mjukvara, styrsystem, sensorer och armaturer gör den enkel att få på plats och verksamheten påverkas minimalt vid installationen.
Läs mer om ljusmiljösystemet.

Team BrainLit

Vi är stolta över våra ljusmiljöer med BioCentric Lighting™ och lägger stor vikt vid leverans av kvalitet i produkter, tjänster och service till våra kunder. Möt oss.