Minnesklinik

Minneskliniken har BrainLits dynamiska belysningssystem installerade i tre kontor, en korridor och en utbildningslokal. Klinikens utbildningar är välkända och har både svenska och internationelle deltagare. Viljan finns att alla äldreboenden ska ha BrainLits ljusmiljölösningar med efterliknat dagsljus inomhus för att förbättra patienternas välmående och livskvalitet.

Minnesforskningen visar tydliga samband mellan ljusmiljöer, olika färger och patienters välmående och på kliniken skapar det extra stort intresse för BrainLits naturliga ljusmiljöer inomhus. I dagsläget finns det efterliknade dagsljuset i personal- och besöksområden på kliniken. I utbildningslokalerna finns utrymmen för undervisning, fika och loungeavdelning, och belysningslösningen finns även i en korridor och på tre kontor.

I samtliga utrymmen finns det dynamiska dagsljuset inomhus som styrs av det automatiska AutoLit-receptet. Varje rum har också möjlighet att anpassa ljusmiljön efter personalens och besökarnas önskemål samt de olika aktiviteternas behov av olika ljusscener.

Anpassningen av ljusmiljöerna sköts enkelt via en knappsats eller display i respektive rum. I displayen finns ett bibliotek med ett större utbud av olika ljusmiljöer som användaren enkelt ändrar genom att dra och släppa ikonen till en av de fyra knapparna.

En utvärdering av användarnas upplevelse av systemet följs upp kontinuerligt och personalen på minneskliniken är redan mycket positiva till den nya belysningslösningen med efterliknat dagsljus inomhus.

Lounge

Vid ingången till lokalen finns en lounge med en varmare ljusmiljö för avkoppling och ett område där oftast det blåaktigare ljuset används ökad fokus och koncentration.

Utbildningslokal

I undervisningsdelen på kliniken kommer besökare från hela Sverige. I lokalen används främst Autolit-receptet med ett automatiskt efterliknat dagsljus. Ljusmiljön ändras manuellt via displayen vid särskilda aktiviteter.