Lindesborgsskolan i Malmö

Elever fick vårljus inomhus – presterar bättre (SVT)

BrainLits belysning får uppmärksamhet i media. SVT rapporterar om att när ljuset i klassrummet liknar dagsljuset en vårdag blir eleverna piggare och presterar bättre. Det visar försök från Lindeborgsskolan i Malmö. (2016-11-21)

 

PRESSRELEASE: Ny studie bekräftar att dynamiskt LED-ljus förbättrar skolelevernas sömn

I ett nyligen genomfört examensarbete vid Lunds Tekniska Högskola, som genomförts på en grundskola i Malmö, har det visat sig att dynamiskt LED-ljus, som anpassas efter dagsljusets variationer, förbättrar kvaliteten i skolelevernas sömn. (2016-06-20)

 

En studie om effekten av dynamiskt LED-ljus på sömnkvalitet hos skolungdomar

Sömnproblem bland yngre åldersgrupper är ett vanligt förekommande problem i dagens samhälle till följd av moderna levnadsvanor. Vidare påvisar en genomförd litteraturstudie betydelsen av ljus för kroppens biologiska rytm och i sin tur upplevd vakenhet, prestationsförmåga och sömnkvalitet. Den erhållna insikten har föranlett en två veckors interventionsstudie med huvudsyftet att undersöka relationen mellan en dynamisk LED belysning och sömnkvalitén hos Skolungdomar. (2016-05-26)

 

 

school-1549880_1280