Neonatalavdelningen på Helsingborgs lasarett är första sjukhuset i Sverige som har hälsosamma ljusmiljöer med BioCentric Lighting™ som efterliknar dagsljuset inomhus.
Dagsljuset som styr vår naturliga dygnsrytm är viktigt för att vi människor ska må bra och känna oss pigga. De känsligaste barnen på neonatalavdelningen kan däremot ha ett annat ljusbehov eftersom deras biologiska klocka inte är färdigutvecklad än.

Deras känslighet och omogna ögon gör att de inte tolererar, blir stressade, av för starkt ljus. Ljuset på neonatalavdelningen är anpassat för att främja hälsan hos hela familjen och bidra till ökat välmående för de allra minsta. BrainLits ljusmiljöer med BioCentric Lighting™ är anpassade för neonatalavdelningen på Helsingborgs lasarett och framtagna som en del av Lighting Metropolis. Det är ett EU-finansierat projekt som ska etablera Greater Copenhagen/Öresundsregionen som världsledande inom framtidens belysningsteknologi, genom att samla alla regionala ljusaktörer, städer och universitet i en unik samarbetsplattform. I projektet samarbetade BrainLit med Moum Design, WSP, Innovation Skåne och Region Skåne. Broschyr i pdf.

 

I det nya ”Ljusterapirummet” med ljusduschen, som dagtid är ett samtalsrum, kan personalen nattetid få en ”ljusdusch” för att känna sig piggare.

Bättre ljusmiljö för barn, personal och föräldrar

BrainLits ljusmiljöer med BioCentric Lighting™ förbättrar barnens vårdmiljö och minskar effekten av oregelbunden dygnsrytm hos föräldrarna. BrainLit har i samarbete med erfarna forskare och ljusdesigners tagit fram ljusmiljöer för att föräldrar och barn ska få en bra vistelse på neonatalavdelningen. Ljusmiljöerna är framtagna utifrån barnets behov och skapar samtidigt en optimal arbetsmiljö för personalen. De allra känsligaste barnen kan reagera olika på samma ljusmängd och personalen har kontroll över och följer vad som gäller för barnet.

Neonatalavdelningen är utrustad med dynamiska ljusmiljöer som har skapats via BrainLits BioCentric Lighting™ belysningssystem. De fem olika ljusmiljöerna anpassas enkelt för olika aktiviteter i rummen via en touchpanel. Som förälder kan man känna sig trygg i val av ljusmiljö eftersom att även om möjligheten finns för föräldrarna att ändra ljuset så har ändå personalen kontroll över och följer vad som gäller för barnen.
Allmänljus som skyddar barnets känsliga ögon i kuvösen och ger samtidigt god sikt för övriga vuxna i rummet.
Nattljus som ger ungefär samma mängd ljus som ett stearinljus och i kuvösen är det nästan helt mörkt. Personal och föräldrar kan navigera och röra sig i rummet och dygnsrytmen påverkas inte.
Stämningsljus används när barnet är uppe hos föräldrarna och rekommenderas eftersom ljusets sammansättning inte påverkar varken föräldrarnas eller barnets dygnsrytm. Om golvlampan används riktas den på förälderns ansikte så att barnets ser föräldern.

I personalens vårdsituationer används främst observationsljus och precisionsljus.
Observationsljus används när att personalen ska sköta om och tyda barnets signaler. För de allra minsta barnen kan det upplevas starkt och det används ofta under en kortare tid och ibland behöver barnens ögon vara skyddade. Ljusnivåerna är fortfarande avsevärt lägre än på ett vanligt vårdrum eller kontor.
Precisionsljus är det intensivaste ljuset och används vid mer specifikt arbete som kräver högre noggrannhet under en kortare tid av personalen. På de allra känsligaste barnen bör ögonen vara skyddade även om barnen ligger i kuvösen. Mängden ljus påminner om ljuset på ett vanligt kontor.

Några ljustips till föräldrar på en neonatalavdelning
• När du sitter med ditt barn i famnen, tänk på att låta ljuset falla på ditt ansikte istället för på barnet. På så vis undviker du att utsätta barnet för starkt ljus och barnet lär sig att känna igen dig.
• När du lär känna din nya familjemedlem kommer det bli lättare att se när barnet trivs. Personalen hjälper dig att tyda barnets signaler. Var uppmärksam och lyhörd på ditt barns kroppsspråk så kan du hjälpa ditt barn att få rätt ljus i rätt tid.

• Om du som vuxen tillbringar lång tid på neonatalavdelningen, försök att gå ut en stund varje dag, gärna på förmiddagen. På så sätt kan du lättare bibehålla en regelbunden dygnsrytm och sova bättre på natten.

Ljustipsen kommer från Annette Velin, undersköterska och NIDCAP-certifierad på Helsingborgs lasarett i samarbete med BrainLits vetenskapliga råd som leds av Klas Sjöberg, överläkare, docent och adjungerad universitetslektor.