Minnesklinik

Minneskliniken har installerat BrainLits dynamiska BioCentric Lighting™ system i tre kontor, en korridor och en utbildningslokal. Klinikens utbildningar är välkända och har både svenska och internationella deltagare. Viljan finns att alla äldreboenden ska ha BrainLits biocentriska ljusmiljölösningar med efterliknat dagsljus inomhus för att förbättra patienternas välmående och livskvalitet.

Minnesforskningen visar tydliga samband mellan ljusmiljöer, olika färger och patienters välmående och på kliniken skapar det extra stort intresse för BrainLits naturliga ljusmiljöer inomhus. I dagsläget finns det efterliknade dagsljuset i klinikens personal- och besöksområden. I utbildningslokalerna finns utrymmen för undervisning, fika och loungeavdelning, och belysningslösningen finns även i en korridor och på tre kontor.

I samtliga utrymmen finns det dynamiska naturliga ljuset inomhus och som styrs av det automatiska AutoLit-receptet. Varje rum har också möjlighet att anpassa ljusmiljön efter personalens och besökarnas önskemål samt de olika aktiviteternas behov av olika ljusscener.

Anpassningen av ljusmiljöerna sköts enkelt via en touchpanel eller knappsats i respektive rum. I touchpanelen finns ett bibliotek med ett större utbud av olika ljusmiljöer som användaren enkelt ändrar genom att dra och släppa ikonen till en av de fyra knapparna på touchpanelen. I knappsatserna har man valt olika förinställda ljusmiljöer.

En utvärdering av användarnas upplevelse av systemet följs upp kontinuerligt och personalen på minneskliniken är redan mycket positiva till den nya belysningslösningen med biocentriskt ljus.

Lounge

Vid ingången till lokalen finns en lounge med en varmare ljusmiljö för avkoppling och ett område där oftast det blåaktigare ljuset används ökad fokus och koncentration.

Utbildningslokal

I undervisningsdelen på kliniken kommer besökare från hela Sverige. I lokalen används främst Autolit-receptet med ett automatiskt efterliknat dagsljus. Ljusmiljön ändras manuellt via touchpanelen vid särskilda aktiviteter.