Mårtenslund äldreboende

Både brukare och personal vistas till största delen inomhus och har liten tillgång till naturligt dagsljus. Vissa brukare vistas överhuvudtaget aldrig i dagsljus utomhus. På boende har olika ljusmiljöer med återkskapat dagsljus utformats i korridorer, gemensamhetsutrymmet och i tre av brukarnas rum.

Det dynamiska ljuset ingår i alla utvalda rum och med möjlighet att anpassa ljusmiljön via display eller knappsats. I de utvalda brukarnas rum har ljussättningen dessutom specialanpsassats efter deras vitt skilda behov. I ett av rummen är det dynamiska ljuset det centrala, i ett annat rum är ljusmiljön anpassad för en person som ser dåligt och vill läsa. Det tredje rummet är utformat för att förebygga fallolyckor. I dörrkarmen till toaletten sitter en llist med led-belysning och vid sängen ligger en matta som under natten tänder en nattbelysning när brukaren kliver på den.

Mårtensluns äldreboende är mycket måna om sin personal och ser belysningslösningen med en naturlig ljusmiljö som del i sitt hälsofrämjande arbetsmlljöarbete. Som arbetsgivare ligger man i framkant med en bra arbetsmiljö för att man vill både attrahera och behålla personal.

Vetenskaplig studie

Under hösten 2017 påbörjas en utvidgad studie av belysningslösningens olika effekter på hälsa och välbefinnande hos både boende och personal. Den bygger på en förstudie som genomfördes 2015 och som visade på positiva effekter. Studien genomförs i samarbete med bl.a. Lunds Universitet.

Texten uppdateras efter hand.

” Vi hoppas att ljusmiljöerna bidrar till en certifiering som en hälsofrämjande arbetsplats i Lunds kommun”

– anställd på Mårtenslund