Neptun förskola

Förskolan har en inriktning på naturvetenskap och digitalisering. Under våren 2017 byggdes förskolans lokaler om från grunden och samtidigt installerades BrainLits BioCentric Lighting™ belysningssystem som efterliknar dagsljuset. Från augusti 2017 vistas barnen och personalen i våra naturliga ljusmiljöer inomhus.

Förskolans lokaler har få fönster och mycket begränsad tillgång till dagsljusinsläpp utifrån. BrainLits dynamiska ljusmiljölösning med naturligt efterliknat dagsljus inomhus är därför en extra bra lösning i förskolans lokaler.

I alla utrymmen används AutoLit-recepten med automatisk inställning för en naturlig dagsljusrytm anpassad efter dygnet och årstiden. I vissa av rummen är ljusmiljöerna schemalagda utifrån de olika ämnena och aktiviteterna där de olika ljusscenarierna har tagits fram tillsammans med pedagogerna.

En speciallösning för lokalen är att på en av väggarna i barnens matrum sitter fönster med belysning bakom det frostade glaset vilket upplevs som naturligt dagsljusinsläpp.

Lugnande ljusscen.

Aktiverande ljusscen.

Skaparrum

Rörelserum

”Det här är en förskola som präglas av nytänkande. Vi ska bland annat prata med barnen om hur tekniken bakom digitaliseringen fungerar och använda olika digitala redskap för att få svar på frågor.”

-säger chefen för förskoleverksamheten.