Lindeborgsskolan

Skolan i Malmö är den första i Sverige som har installerat BrainLits naturliga ljusmiljölösning med BioCentric Lighting™ och som ger lärare och elever lärmiljöer med biocentriskt ljus. Fler installationer av belysningslösningen planeras för både ny- och ombyggnationer av Malmö Stads skolor. Systemets effekt på elevernas sömn har fått positiv uppmärksamhet både i nationell och internationell media.

I ett av klassrummen är belysningssystemet installerat sedan hösten 2015. Den största delen av dagen används det dynamiska ljussystemet som automatiskt efterliknar dagsljus inomhus med våra AutoLit-recept. Ljuset är anpassat utifrån schemats olika aktiviteter och kan även vid behov ändras manuellt av pedagogen. Under exempelvis mattelektionerna används ett blåaktigare ljus som har fått namnet ”matteljuset” eftersom det ökar elevernas fokusering och koncentration.
En vetenskaplig studie genomfördes 2016 som visade att elevernas sömnkvalitet förbättrats och de upplevde att det kunde fokusera och koncentrera sig mycket bättre. Förhoppningen är att det även ska visa sig på studieresultaten framöver.

Dynamiskt LED-ljus ger bättre sömnkvalitet hos skolungdomar (studie)

Under hösten 2015 installerades BrainLits naturliga ljusmiljölösning i ett klassrum på Lindeborgsskolan. Största delen av dagen användes det dynamiska ljussystemet som efterliknar dagsljus inomhus med våra AutoLit-recept. Möjligheten fanns även att manuellt anpassa ljuset till aktiviteten i klassrummet.

De objektiva mätningarna av sömnen genomfördes av smarta armband och visade på en förbättrad sömnkvalitet hos eleverna. De sov längre och djupare, med färre uppvaknande under natten. Elevernas ökade sömnkvalitet gjorde dem piggare och mer uppmärksamma under skoltiden.
Studien visar ett tydligt samband mellan dynamisk LED-belysning och förbättrad sömn enligt Stina Eriksson och Karin Wingren, de två LTH-studerande som genomfört studien och som presenterades i en Mastersuppsats våren 2016.

Hämta studie (pdf)

Aktiverande ljusscen. ”Matteljuset”

Lugnande ljusscen. Kreativt ljus.

”När ljuset i klassrummet liknar dagsljuset en vårdag blir eleverna piggare och presterar bättre.”

Läs artikel och se inslaget från skolan i SVT-Aktuellt (extern länk)

Varför sover vi så dåligt?

I den belgiska tv-dokumentären finns långa inslag från både skolan i Malmö och BrainLits kontor i Lund. (engelska)

”Jag har fått möjlighet till andra tjänster på andra skolor, men efter att ha jobbat i BrainLits ljusmiljö vill jag inte jobba i lokaler med annan belysning”

– säger en lärare.