Skolan

På Sveriges största arbetsplats, skolan, skapar BrainLits naturliga ljusmiljöer med BioCentric Lighting™ goda förutsättningar för välmående och bra resultat för både elever och personal. Lindeborgsskolan i Malmö är den första skolan i Sverige med ljusmiljöer som efterliknar dagsljus inomhus och den har fått stor uppmärksamhet både i nationell och internationell media.

Ljusmiljön följer både den naturliga dygnsrytmen och årstiderna och utvecklas utifrån senaste ljusforskningen. Under årets mörkaste månader, med få timmar av dagsljus utomhus, är tillgången till det efterliknade dagsljuset inomhus extra viktigt så studenter och personal håller sig friska och orkar med vardagen.

Belysningssystemet anpassar ljuset utifrån både studenternas, personalens och arbetsuppgifternas olika ljusbehov och ger en trivsam arbetsmiljö. En anpassad ljusmiljö får studenter och personal att må bättre och de kan lättare fokusera på sina uppgifter.

Den dynamiska ljusmiljön som sköter sig självt via AutoLit-recepten kan enkelt ändras manuellt av pedagogen via en touchpanel eller knappsats så att ljuset anpassas till aktiviteten i klassrummet. Ett mer blåaktigt ljus används när uppgifterna kräver fokus och koncentration som exempelvis vid mattelektioner och ett rödaktigare ljus kan användas när kreativitet och samarbete är viktigast. Vid förskolor kan exempelvis ett varmare ljus på morgonen välkomna barn och föräldrar för en lugnare miljö när barnen lämnas.

I skolor för barn med särskilda behov anpassas ljusmiljöerna för att de skapa bästa inlärningsmöjligheterna utifrån den senaste forskningen kring ljusets färgspektra kopplat till deras speciella förutsättningar.
Vårt BioCentric Lighting™ system går även att koppla ihop med andra system som exempelvis AV-, värme- och ventilationssystem. Ljusmiljön installeras enkelt tack vare dess smarta utformning och innebär små störningar av verksamheten. Belysningslösningen är energieffektiv, hållbar och behöver minimalt med underhåll.

Lindeborgsskolan

Ljusmiljöer med biocentriskt ljus ger eleverna bättre sömn och de känner sig piggare visar en vetenskaplig studie.

”När ljuset i klassrummet liknar dagsljuset en vårdag blir eleverna piggare och presterar bättre.”

Läs artikel och se inslaget i SVT-Aktuellt (extern länk)

Neptun förskola

Naturliga dagsljusmiljöer anpassas efter förskolans olika aktiviteterna ger en trivsam upplevelse av dagen för barn och personal.

”Generellt sett är belysningen i Sveriges skolor omoderna. Till exempel har 73 procent av skolorna en ljussättning i klassrummen som behöver moderniseras.”

– sägs det i flera rapporter från Energimyndigheten.

Varför sover vi så dåligt?

I den belgiska tv-dokumentären finns långa inslag från den kommunala skolan i Malmö och BrainLits kontor i Lund. (Inslaget från Malmö börjar 12.40)