Kontor

BrainLits naturliga ljusmiljöer skapar trivsamma arbetsplatser för att utföra jobbet på bästa sätt. Det efterliknade dagsljuset med vårt BioCentric Lighting™ belysningssystem anpassas efter människans och verksamhetens behov och är en viktig del i arbetsmiljön för att medarbetarna ska må bra, känna sig pigga och orka mer. Vårt smarta belysningssystem går även att koppla ihop med andra system som exempelvis AV-, värme- och ventilationssystem.

 

Ljusmiljön följer både den naturliga dygnsrytmen och årstiderna utifrån den senaste ljusforskningen. Under årets mörkaste månader med få timmar av dagsljus utomhus, är tillgången till dagsljuset inomhus extra viktigt. Ljusmiljön anpassas utifrån medarbetarnas behov av ljus för att optimera jobbet och för verksamhetens behov av olika belysningslösningar. I en naturlig ljusmiljö ökar trivseln och medarbetarna mår bättre och koncentrerar och fokuserar sig enklare på arbetet.

En bra belysningsergonomi minskar anspänning i ögon, nacke och axlar, och har visat sig bl.a. minska huvudvärk hos en del av våra kunder. Några säger att känner sig så pigga att de glömmer gå hem i tid.

 

 

Armaturerna ger en behaglig ljusmiljö och man slipper skrivbordsbelysningen. När verksamheten förändras och kontoret behöver möbleras om är det enkelt att skapa nya ljusmiljöer.

Belysningslösningen är miljövänlig, energieffektiv och behöver minimalt med underhåll.

Innovation Skåne

Belysningssystemet skapar naturliga ljusmiljöer med biocentriskt ljus i lokaler med begränsat dagsljusinsläpp.

”Sex av tio medarbetare anser att belysningen är dålig på deras arbetsplats och upplever att belysningen på arbetsplatsen glöms bort”

– visar undersökning gjord av belysningsbranschen

Cygate

En leverantör av it-utrustning hade behov av bra belysning både för tekniker och kontorspersonal.

Castellum

Vid renoveringen av de nya kontorslokalerna installerades det biocentriska belysningssystemet för en optimal ljusmiljö.

”The lighting industry needs to take a much more ‘dynamic’ approach to lighting workplaces”

— says Professor Russel Foster, Lux review 2016 Läs artikel