Industri

I den nya och allt mer högteknologiska industrin är precision och säkerhet högt prioriterade frågor och med BrainLits tekniskt avancerade naturliga ljusmiljöer ges förutsättningar för säkert och tryggt arbete. Med vårt BioCentric Lighting™ belysningssystem håller sig personalen friskare, personalomsättningen minskar och attraktionskraften som arbetsgivare ökar.

 

Lokalerna inom industrin är ofta fönsterlösa och personalen får inte det dagsljus de behöver för att må bra och orka fokusera på de specialiserade arbetsuppgifterna. Vår naturliga ljusmiljö med BioCentric Lighting™ stimulerar personalens cirkadiska system till en naturlig rytm och förbättrar sömnen. De känner sig piggare, särskilt under den mörka årstiden.
En stor utmaning med belysningen inom industrin är att det är en arbetsplats med aktiviteter under dygnets alla timmar och med krav på särskilda lösningar för olika aktiviteter i lokaler med speciell utformning. Vårt dynamiska ljussystem anpassar enkelt det biocentriska ljuset till industrins speciella krav på en bra belysning och en säker miljö. Belysningslösningen ger trivsammare och säkrare miljöer när man orkar mer och bättre kan fokusera på arbetsuppgifterna som inom industrin oftast pågår dygnet runt och året om. Arbetsuppgifter som allt mer kräver hög grad av koncentration och vakenhet.

Skiftarbete i biocentrisk ljusmiljö

Skiftarbete är vanligt inom industrin och de negativa hälsokonsekvenserna av en störd dygnsrytm är man väl medveten om. Inom industrin ingår ofta nattskift och en stor del av personalen får med åldern omfattande problem med sömnen när dygnsrytmen kontinuerligt ändras. Ljusmiljölösningen med BioCentric Lighting™ som ger ett efterliknat dagsljus och som följer dygnets skiftningar och årstidsväxlingar utformas för att bättre bibehålla en naturlig dygnsrytm.

En mindre störd dygnsrytm förbättrar framförallt sömnkvaliteten och gör att kroppen får den rätta återhämtningen. Arbetet under natten blir lättare och säkrare när man känner sig piggare och säkerheten ökar med mindre felbeslut. Med våra ljusmiljölösningar och det biocentriska ljuset skapas förutsättningarna för en bra miljö som minskar rubbningar i dygnsrytmen och som leder till ökad frisknärvaro och minskade sjukskrivningar.

Mer kommer inom kort

”Skiftarbete och arbete på udda tider strider mot kroppens naturliga dygnsrytm. Kroppen är inställd på sömn och fasta vissa delar av dygnet, och att vara aktiv då kan leda till ohälsa. Risken ökar för sömnproblem, övervikt, hjärt- och kärlsjukdom, mag- och tarmproblem, diabetes, förhöjda blodfetter med mera.”

– Ur ”Skiftarbete och nattarbete”, Prevent