Hotell Skansen, Båstad

Hotellet var den första hotell- och konferensanläggning i Sverige som redan 2016 satsade på BrainLits dynamiska ljusmiljösystem BioCentric Lighting™  i konferensrummen. Samtidigt integrerades AV-systemet i anläggningens biocentriska belysningssystem. Ljusmiljölösningen med efterliknat dagsljus inomhus är en del i hotellets profilering av att ligga i framkant med hotell- och konferensmöjligheter.

 

Ljusmiljöerna med efterliknat dagsljus inomhus är även en del i hotellets engagemang i människors hälsa och i en bra miljö. Belysningslösningen finns i 14 konferensrum som alla varierar i storlek och färgsättning. AutoLit-recepten återger automatiskt dagsljusets variation i både intensitet och färgspektra och varierar efter tid på dygnet och årstid.

Vid särskilda aktiviteter ändras belysningen enkelt via en touchpanel eller knappsats genom ett urval ljusscener. Vid exempelvis de välbesökta afternoon tea eventen öppnas de anslutande fönsterlösa konferensrummen upp och som numera känns inbjudande med upplevelsen av naturligt dagsljus inomhus.

I rummens belysningssystem har även AV-systemen integrerats för att anpassa ljusscenen efter aktiviteten. Till exempel dimras ljuset automatiskt när projektorn tänds samtidigt som deltagarnas ljusmiljö anpassas så att de kan anteckna under presentationen. Ljus- och AV-system sköter sig självt och kan vid behov ändras av deltagarna i konferenslokalen, men även personalen i receptionen har full överblick i systemet och kan vid behov ändra ljusmiljön därifrån.

Idag har hotellet återkommande högsta betyg i de fortlöpande undersökningar av kundernas upplevelse av ljusmiljön. Både flexibiliteten i användningen av lokalerna och beläggningen av dessa har ökat, samtidigt som de inte längre har några underhållskostnader för belysningen och AV-utrustningen.

”Med vår satsning på ny belysning i våra konferenslokaler så gick vi från dåtid till framtid. Jag hoppas att våra gäster nu får ut ännu mer av sina möten hos oss, när vi nu ligger i framkant även vad det gäller ljustekniken”

– säger hotelldirektören

AKTIVITETSLJUS

En ljusscen för att ökat fokus och koncentration.

LOUNGELJUS

En ljusscen för ökad kreativitet och avkoppling.