Hotell & konferens

BrainLits dynamiska ljussystem med BioCentric Lighting™ ger trivsammare miljöer och skapar en kreativ miljö för konferensdeltagarna. Hotellen och konferensanläggningarna är idag mötesplatser där både kundrelationer och företagskonferenser står i fokus.

I BrainLits ljusmiljöer känner sig konferensdeltagarna pigga hela dagen och orkar fokusera och koncentrera sig på uppgifterna för att uppnå det bästa resultatet av mötena.

Det naturligt efterliknade dagsljuset anpassas enkelt för olika aktiviteter via en touchpanel eller knappsats vid behov, och under resten av dagen får deltagarna ett automatiskt ljus via AuroLit-receptet som följer dygnet och årstiderna. Styrsystemet kan även integreras med AV-, värme- och ventilationssystem för en optimal helhetsupplevelse av anläggningen och ger nöjdare kunder. Belysningslösningen är även energieffektiv och behöver minimalt med underhåll.

En bättre upplevelse

Mötesindustrin, det vill säga kongresser, konferenser, affärsmöten och interna företagsevent utanför det egna kontoret, omsätter årligen omkring 125 miljarder kronor i Sverige (2013). De flesta konferenser, möten och event sker under hösten och vintern, den mörka årstiden, då vi har som mest behov av dagsljus.

Samtidigt är det den tiden som vi tillbringar den största delen av dagen inomhus (cirka 90 procent visar flera undersökningar) och exponeringen för dagsljus är minimal. En bra konferensmiljö som erbjuder naturligt efterliknat dagsljus inomhus ger kunderna en trivsammare upplevelse av konferensmiljön. Deltagarnas välmående ökar och man får ett bättre resultat av både tiden och pengarna som investeras i att träffas.

Hotell Skansen, Båstad

Den första hotell & konferensanläggningen att installera våra naturliga ljusmiljöer och samtidigt integrera AV-systemet i belysningslösningen.
”Systemet är väldigt flexibelt i och med att du med ett knapptryck kan växla från att ha konferens till afternoon tea med mysig belysning.”

– menar BrainLits CDO Peter K. Andersson i en intervju med ”Svenska Möten” om vad våra ljusmiljöer betyder för en bra konferensmiljö. Läs artikel

Elite Hotel Marina Plaza

Arbetar hårt med att skapa en miljö och upplevelse som leder till givande möten för alla besökare.

Elite Stadshotellet Karlstad

I "ljusgårdarna" som utformats som lanterniner i taket återskapas ett dagsljus inomhus i kökets fönsterlösa miljö.

”Ljuset är fantastiskt och det sköter sig självt, så vi behöver inte längre tänka på det”

– kökspersonal, Stadshotellet