Kontor

BrainLits patenterade dynamiska ljussystem återger ett naturligt solljus inomhus utifrån dygnsrytmen. Det är en arbetsplatsbelysning som justeras efter arbetsuppgifterna och varje medarbetares behov och önskemål. Den individuellt anpassade belysningen ökar medarbetarnas koncentration och fokus vilket förbättrar arbetsprestationen. Medarbetarna upplever att de mår bättre och frisknärvaro blir högre. 

Belysningssystemet är återkopplande och självlärande samt bygger på den senaste ljusforskningen. Det skapar en väl fungerande ljusmiljö inomhus under årets alla dagar som ökar välmåendet. Extra stort är behovet av en belysning som återspeglar ett naturligt ljus under de mörkaste månaderna för att vi ska orka med vardagen och hålla oss friska.

Värt att notera är att Arbetsmiljöverket rekommenderar en allmänbelysning på 300 lux och 500 lux på arbetsplatsen samt att det ska kunna regleras individuellt. Trots det visar en undersökning gjord av Belysningsbranschen att sex av tio medarbetare anser att belysningen är dålig på deras arbetsplats och upplever att belysningen på arbetsplatsen glöms bort.

 
 

roundtable-828546_1280