Djurhållning i BioCentric Lighting™

BrainLits ljusmiljöer efterliknar dagsljus inomhus, ett ljus som även djur har ett naturligt behov av och som de får när de vistas utomhus. Djurhållning sker oftast i stora stallar där ljuset tänds när personalen kommer och släcks när de går, och djuren lever största delen av dygnet i mörker.

Djur som får tillräckligt med dagsljus är friskare, behöver mindre antibiotika och produktionen ökar. Exemeplvis ökar kornas mjölkproduktion och hönsen lägger fler ägg.

Våra ljusmiljöer med BioCentric Lighting™ designas utifrån den snabbt ökande kunskapen om djurens behov av naturligt dagsljus och optimeras för varje djurart och deras speciella behov och förutsättningar. Belysningssystemet är energieffektivt och underhållet som behövs är minimalt.

” By creating LED systems that offer special spectral outputs, crop and livestock production is enhanced, reducing costs and increasing profits for farmers, while at the same time improving the quality of the product.”

– writes John Bullock in an article, LUX, December 2016. Läs artikel