Hotell och Konferens

Hotellen är idag en mötesplats där både kundrelationer och företagskonferenser står i fokus. BrainLits dynamiska ljussystem ger hotellbesökarna trivsammare miljöer och skapar en en kreativ miljö för konferensdeltagarna. Varje besökare får ut mer av sitt besök och företagen återkommande kunder.

BranLits återkopplande och självlärande systemet bygger på den senaste ljusforskningen som visar påtagliga förbättringar i människors hälsa, välbefinnande och produktivitet vid naturligt dagsljus. BrainLits belysningslösning efterliknar ett naturligt dagsljus med hjälp av återkopplande sensorer som finns i rummen. Det patenterade ljussystemet anpassas efter personen, sysselsättningen och tiden på dagen vilket förbättrar besökarnas sömn, prestationsförmåga och välbefinnande.

 
 

0395_2-2
Hotell Skansen, Båstad