Djurhållning

BrainLits dynamiska ljussystem skapar en bra miljö både för djuren och djurskötarna. Ljuset följer deras dygnsrytm och anpassas efter behovet av olika belysning för de olika aktiviteterna.  Systemet bygger på den senaste ljusforskningen om ljusets påverkan på djur och människor. Ytterligare en fördel är att det ger betydande minskade elkostnader med tanke på stora och ljuskrävande djurstallar.

Belysningen i djurstallar är viktigt för djurets välbefinnande och ger bättre och rätt förutsättningar för en bättre produktkvalité.  Mjölkproduktionen för kor påverkas mycket av ljussättningen och med rätt belysningen kan den både öka och förbättra kvaliteten eftersom djuren mår bättre.

Enligt Jordbruksverket ska belysningen stödja djurens dygnsrytm och beteendebehov, men fyller även en viktig funktion i att skapa en bra miljö för djurskötaren.