Cygate

Konsultbolagets ljusmiljöer hade både för låg intensitet och en belysning som visade sig vara felplacerad. Bolagets kontor hade dessutom flertalet både enskilda kontor och konferensrum som var fönsterlösa. De hade ett behov av bra belysning som var anpassad för både för teknikers och kontorspersonalens olika behov.

I lokalerna finns både enskilda kontor, öppet kontorslandskap, konferensrum, korridorer och arbetsplatser för teknikerna. Varierande användning av de olika utrymmena, arbetsuppgifternas olika krav samt medarbetarnas behov anpassas enkelt via displayer och knappsatser. I alla utrymmen är grunden den biocentriska ljusmiljön som är dynamisk och följer dagsljusrytmen automatiskt via AutoLit-recepten. I ett omfattande ljusbibliotek med olika ljusscener ändrar medarbetarna enkelt via display eller knappsats till den ljusmiljö som kan behövas vid specifika och tillfälliga aktiviteter.

”Jag behöver inte glasögon längre när jag läser serienummer på våra produkter”

-säger anställd på tekniska avdelningen

Tekniska avdelningen

Mycket precisionsarbete med små delar. Belysningslösningen ger en ljusmiljö med utan bländning och reflexer i skärmen.

Kontor och konferensrum

Beroende på arbetsuppgifter varieras ljusmiljön. Ett blåaktigare ljus ökar koncentration och fokusering, medan ett ett rödaktigare ljus känns mer avkopplande. I den enskilda kontoren ställer medarbetarna in den ljusmiljö de har behov av och som känns bäst för dem