Innovation Skåne

Innovationsbolagets nya lokaler ligger mitt i huset med begränsad tillgång till naturligt dagsljus. Belysningssystemet med BioCentric Lighting™ finns hela lokalen och de naturliga ljusmiljöerna har anpassats utifrån aktiviteter i medarbetarnas enskilda rum, ett öppet kontorslandskap, korridorer och ett antal konferensrum.

Kontoret använder det biocentriska ljussystemet med ett återskapat naturligt dagsljus som sköts automatiskt via AutoLit-inställningen. I gemensamma utrymmen är ljusmiljöerna anpassade efter kontorets arbetstider och aktiviteter. De enskilda kontorsrummen har även förinställda ljusscenarier som användarna själva ändrar enkelt vid behov via en knappsats. Det öppna kontorslandskapet används för varierande aktiviteter med behov av olika anpassade ljusmiljöer. Exempelvis när rummet behövs som lounge är ljusmiljön anpassad med ett varmare och något dämpat ljus. De olika ljussättningarna väljs via en display i rummet som har ett bibliotek med förinställda ljusmiljöer.

I konferensrummen har ljusmiljösystemet integrerats med AV-utrustningen. En av funktionerna är till exempel att när projektorn används, dimmas ljuset vid projektorduken medan en ljussättning för att anteckna finns i övriga rummet.

Ljussystemet är rörelsebaserat vilket gör det miljövänligt, energieffektivt och minskar underhållskostnaderna.

Öppet kontorslandskap

I det öppna kontorslandskapet finns olika ljusmiljöer som anpassas efter aktiviteterna i rummet. I loungedelen är ljuset ofta varmare och vid arbetsplatserna följer det dynamiska ljuset vanligtvis den naturliga dagsrytmen som valts utifrån kontorets arbetstider.

Mötesrum

Mötesrummen är små och med begränsat med naturligt dagsljusinsläpp via fönster. Rummen upplevs trivsamma och används i större utsträckning med den nya belysningslösningen. Det återskapade dagsljuset i rummet upplevs som en naturlig ljusmiljö som ökar kreativiteteten och orken.