Kontor

BrainLits naturliga ljusmiljöer skapar trivsamma arbetsplatser för att utföra jobbet på bästa sätt. Det återskapade dagsljuset som anpassas efter människan och verksamheten är en viktigt del i arbetsmiljön för att du ska må bra och känna dig pigg. Armaturen ger en behaglig ljusmiljö och ingen skrivbordsbelysning behövs som ger reflextioner i datorskärmen. Det är enkelt att skapa nya ljusmiljöer när verksamheten förändras och kontoret behöver möbleras om. Vårt smarta belysningssystem går även att koppla ihop med andra system som exempelvis av-, värme- och ventilationssystem.

Ljusmiljön anpassas utifrån dina behov av ljus för att optimera jobbet och för verksamhetens behov av olika belysningslösningar. Du mår bättre och koncentrerar och fokuserar dig enklare på arbetet.
Ljusmiljön följer både den naturliga dygnsrytmen och årstiderna utifrån den senaste ljusforskningen. Under årets mörkaste månader med få timmar av dagsljus utomhus, är tillgången till dagsljuset inomhus extra viktigt så du håller dig frisk och orkar med vardagen. Belysningslösningen är dessutom energi- och underhållseffektiv.

Innovation Skåne

Cygate

 case 3  för kontor

”The lighting industry needs to take a much more ‘dynamic’ approach to lighting workplaces, Professor Russell Foster has said in an interview with Lux.”

How to design human centric lighting
— by the scientist who discovered it, Lux review 2016

Läs artikeln