Industri

I den nya och allt mer högteknologiska industrin är precision och säkerhet högt prioriterade frågor, och med BrainLits tekniskt avancerade naturliga ljusmiljöer ges förutsättningar för säkert och tryggt arbete. Lokalerna inom industrin är ofta fönsterlösa och personalen får inte det dagsljus de behöver för att må bra och orka fokusera på de specialiserade arbetsuppgifterna. Med vår belysningslösning ökar attraktionskraften som arbetsgivare, personalen håller sig friskare och personalomsättningen minskar.

 

En stor utmaningen med belysningen inom industrin är att det är en arbetsplats med aktiviteter under dygnets alla timmar, och med krav på särskilda lösningar för olika aktiviteter i lokaler med speciell utformning. Vårt dynamiska ljussystem anpassar enkelt dagsljuset inomhus till industrins speciella krav på en bra belysning och en säker miljö. Belysningslösningen ger trivsammare och säkrare miljö när orken ökare och man kan bättre fokusera på arbetsuppgifter som kräver hög koncentration.

Skiftarbete är vanligt inom industrin och de negativa hälsokonsekvenser av en störd dygnsrytm är man väl medveten om. Med våra ljusmiljölösningar och det biocentriska ljuset kan förutsättningarna för en bra miljö som minskar rubbningar i dygnrytmen och som leder till ökad frisknärvaro och minskade sjukskrivningar.

Skiftarbete i vår ljusmiljö

Personalen i industrin jobbar ofta skift och får problem med sömnen när dygnsrytmen kontinuerligt ändras. Ljusmiljön ger personalen dagsljuset de behöver dagligen och som annars är svårt att tillgodose, särskilt under den mörka årstiden. Vår naturliga ljusmiljölösning med återskapat dagsljus som följer dygnets skiftningar och årstidsväxlingar utformas för att bättre bibehålla en naturlig dygnsrytm. Det sker framförallt genom att både sömnen och återhämtningen förbättras. Arbetet under natten blir lättare och säkrare när man känner sig piggare och säkerheten ökar med mindre felbeslut.

 

”Skiftarbete och arbete på udda tider strider mot kroppens naturliga dygnsrytm. Kroppen är inställd på sömn och fasta vissa delar av dygnet, och att vara aktiv då kan leda till ohälsa. Risken ökar för sömnproblem, övervikt, hjärt- och kärlsjukdom, mag- och tarmproblem, diabetes, förhöjda blodfetter med mera.”

– Ur ”Skiftarbete och nattarbete”, Prevent