Djurhållning

BrainLits dynamiska ljussystem skapar en naturlig miljö för både djuren och djurskötarna. Det efterliknade dagsljuset inomhus följer dygnsrytmen och årstidsväxlingarna och anpassas efter behovet av olika belysning för de olika aktiviteterna i djurstallarna.

Belysningssystemet bygger på den senaste ljusforskningen om ljusets påverkan på djur och människor.  En bra ljusmiljö i djurstallar är viktigt för att djuren ska må bra och ger rätt förutsättningar för en högre produktkvalité. Vi har tagit fram skräddarsydda ljusmiljöer och armaturer för att efterlikna det bästa ljuset för olika djurstallar. Fjäderfän som exempelvis höns, tar huvudsakligen in ljuset via huvudet och kräver andra ljusmiljöer än till exempel grisstallar. Mjölkproduktionen hos kor påverkas mycket av ljussättningen och med rätt belysningen kan den både öka kvantiteten och förbättra kvaliteten när korna mår bra.

Våra AutoLit-recept reglerar belysningen automatiskt att efterlikna dagsljuset utomhus och ljuset ändras enkelt manuellt via en display eller knappsats om det behövs som till exempel vid veterinärbesök eller rengöring av stallarna.

Ytterligare fördelar med vårt system är att det ger betydande minskade elkostnader med tanke på stora och ljuskrävande djurstallar. Belysningen har lång livslängd och behöver minimalt med underhåll.

LUNDENS DJURHÄLSA

Hos en av Sveriges ledande djurkliniker, blir djuren lugnare i den nya ljusmiljön inför undersökningar och behandlingar.

”Belysningen ska stödja djurens dygnsrytm och beteendebehov”

– enligt Jordbruksverket

Fjäderfän i dagsljus inomhus

Uppdateras inom kort

”Det fyller även en viktig funktion i att skapa en bra miljö för djurskötaren”

– menar vi på BrainLit