Nöjda kunder inom olika områden

Människorna som lever och verkar i våra naturliga och behagliga ljusmiljöer håller sig friska, mår bra och det ger dem energi. BrainLits belysningssystem med BioCentric Lighting™ anpassar inomhusljuset till att efterlikna dagsljuset utomhus och som människor har ett naturligt behov av. Idag tillbringas cirka 90 procent av tiden inomhus och vi får inte dagsljuset som behövs för att kroppen ska fungera optimalt så att vi mår bra på jobbet och på fritiden. Våra ljusmiljöer skapar trevligare och säkrare arbetsplatser och förbättrar vårdmiljöer.

Kontor

Naturliga ljusmiljöer anpassade efter arbets­uppgifter och med ett personligt ljus för medarbetarna ökar trivsel och välbefinnande.

Hotell & konferens

Dynamiska ljussystem som ger trivsammare miljöer och skapar en kreativ miljö för konferensdeltagarna.

Skolor

Ljussystem som skapar en stimulerande miljö för koncentration och lärande.

Vård & omsorg

Biocentriskt ljus ger patienter snabbare återhämtning och minskar fallolyckor i äldreomsorgen. Personalen känner sig piggare och orkar mer.

Industri

Anpassat och dagsljus som efterliknas inomhus ökar säkerheten och minskar negativa konsekvenser av skiftjobb.

Andra områden

Hyresgäster i Lund har efterliknat dagsljus inomhus och hos frisören klipper man i naturligt ljus. Barbershopen ger kunderna ljusterapi under rakningen.

”Ljuset påverkar hur vi uppfattar och förstår vår omgivning. I en bra ljusmiljö känner vi oss trygga och kan utföra våra arbetsuppgifter på ett tillfredsställande och säkert sätt. Bra ljus innebär att det finns dagsljus och belysning så att man uppfattar rummet korrekt och ser bra samt får en god dygnsrytm.”

– skriver Arbetsmiljöverket i riktlinjerna för ”Ljus och belysning” (extern länk)