Nöjda kunder inom olika områden

Människorna och djuren som lever och verkar i våra naturliga och behagliga ljusmiljöer håller sig friska, mår bra och det ger dem energi. BrainLits belysningssystem anpassar inomhusljuset till att efterlikna dagsljuset utomhus och som människor och djur har ett naturligt behov av. Idag tillbringas cirka 90 procent av tiden inomhus och vi får inte dagsljuset som behövs för att kroppen ska fungera optimalt så att vi mår bra på jobbet och på fritiden. Våra ljusmiljöer skapar trevligare och säkrare arbetsplatser, förbättrar vårdmiljöer och ger djuren ett bra liv i djurstallarna.

”Ljuset påverkar hur vi uppfattar och förstår vår omgivning. I en bra ljusmiljö känner vi oss trygga och kan utföra våra arbetsuppgifter på ett tillfredsställande och säkert sätt. Bra ljus innebär att det finns dagsljus och belysning så att man uppfattar rummet korrekt och ser bra samt får en god dygnsrytm.”

– skriver Arbetsmiljöverket i riktlinjerna för ”Ljus och belysning” (extern länk)