Biocentriskt ljus

BrainLits naturliga ljusmiljöer inomhus efterliknar dagsljuset utomhus som både människor och djur behöver. Våra naturligt återskapade ljusmiljöer med biocentriskt ljus följer dagsljusets dygnsrytm och årstidsväxlingar. Systemet efterliknar solljuset och varierar under dagen både i färgskala och intensitet. På förmiddagen är ljuset något blåaktigare och gör oss pigga, och framåt kvällen blir det rödare så att vi varvar ner för en god natts återhämtande sömn. Det biocentriska ljuset gör oss piggare, vi orkar mer och sover bättre.

Personligt ljus

Våra naturliga ljusmiljöer med biocentriskt ljus anpassas efter personen, sysselsättningen och tiden på dagen. Den personliga ljusmiljön förbättrar sömnen, välbefinnandet och prestationsförmågan för både människor och djur. Systemet för ett personligt ljus grundar sig på den senaste ljusforskningen inom teknik och medicin och utvecklas ständigt tillsammans med vårt vetenskapliga råd.

Autolit-recept

BrainLits AutoLit-inställningar förändrar inomhusljuset automatiskt och inställningarna anpassas för människors och verksamheters behov. Ljusmiljöerna skiftas enkelt vid behov, som exempelvis i skolan eller på en konferens när man byter från en aktivitet till en annan, via en display eller knappsats. Det återkopplande och självlärande systemet uppdateras kontinuerligt i samverkan med vårt vetenskapliga råd.

Människan i biocentriskt ljus

BrainLits biocentriska ljusmiljöer återskapar dagsljus inomhus och ger ett ljus som vi har ett naturligt behov av och som vi får utomhus. Idag vet vi att människan behöver dagsljus för att kroppens dygnstrytm ska fungera och för att vi ska hålla oss friska och må bra. Läs mer

Djurhållning i biocentriskt ljus

BrainLits biocentriska ljusmiljöer ger ett ljus som även djur har ett naturligt behov av och som de får utomhus. Idag tillbringar djuren största delen i mörker, och med bättre ljus mår det bättre och produktionen ökar. Läs mer

”The lighting industry needs to take a much more ‘dynamic’ approach to lighting workplaces”

— by Professor Russel Foster, Lux review 2016. Läs artikel