BioCentric Lighting™

BrainLits naturliga ljusmiljöer inomhus efterliknar dagsljuset utomhus och som människor naturligt behöver var dag. Våra naturligt återskapade ljusmiljöer med BioCentric Lighting™ följer dagsljusets dygnsrytm och årstidsväxlingar. Belysningssystemet efterliknar solljuset och varierar under dagen både i färgskala och intensitet. På förmiddagen är ljuset något blåaktigare och gör oss pigga, och framåt kvällen blir det rödare så att vi varvar ner för en god natts återhämtande sömn. Det biocentriska ljuset gör oss piggare, vi orkar mer och sover bättre.

Personligt ljus

Våra naturliga ljusmiljöer med BioCentric Lighting™ belysningssystem anpassas efter personen, sysselsättningen och tiden på dagen. Den personliga ljusmiljön förbättrar sömnen, välbefinnandet och prestationsförmågan för människor. Systemet för ett personligt ljus grundar sig på den senaste ljusforskningen inom teknik och medicin och utvecklas ständigt tillsammans med vårt vetenskapliga råd.

Autolit-recept

BrainLits AutoLit-inställningar förändrar inomhusljuset automatiskt och inställningarna anpassas för människors och verksamheters behov. Ljusmiljöerna skiftas enkelt vid behov, som exempelvis i skolan eller på en konferens när man byter från en aktivitet till en annan, via en touchpanel eller knappsats. Ljusmiljösystemet med BioCentric Lighting™ uppdateras kontinuerligt i samverkan med vårt vetenskapliga råd.

Människan i BioCentric Lighting™

BrainLits ljusmiljöer med BioCentric Lighting™ efterliknar dagsljus inomhus och ger ett ljus som vi har ett naturligt behov av och som vi får utomhus. Idag vet vi att människan behöver dagsljus för att kroppens dygnsrytm ska fungera och för att vi ska hålla oss friska och må bra.

Ljusrevolution i vardagen

”Vår vardag kommer att revolutioneras av möjligheterna med det anpassade ljuset” Klas Sjöberg överläkare, forskare och ordförande i BrainLits vetenskapliga råd

”The lighting industry needs to take a much more ‘dynamic’ approach to lighting workplaces”

— by Professor Russel Foster, Lux review 2017. Läs artikel