BioCentric Lighting™

Upprätthåller den naturliga dygnsrytmen genom personligt anpassat ljus

BrainLits naturliga ljusmiljöer inomhus efterliknar dagsljuset utomhus och som människor naturligt behöver var dag. Våra naturligt återskapade ljusmiljöer med BioCentric Lighting™ följer dagsljusets dygnsrytm och årstidsväxlingar. Belysningssystemet efterliknar solljuset och varierar under dagen både i färgskala och intensitet. På förmiddagen är ljuset blåaktigare och gör oss pigga och alerta. Framåt kvällen blir ljuset rödare och hjälper oss varva ner för en god natts sömn. Det biocentriska ljuset hjälper oss att orka mer och sova bättre.

Personligt ljus

Våra naturliga ljusmiljöer med BioCentric Lighting™ belysningssystem anpassas efter personen, sysselsättningen och tiden på dagen. Den personliga ljusmiljön förbättrar vår sömn, prestationsförmåga och allmänna välbefinnande. Systemet för ett personligt ljus grundar sig på den senaste ljusforskningen inom teknik och medicin och utvecklas ständigt tillsammans med vårt vetenskapliga råd.

Autolit-recept

BrainLits AutoLit-inställningar anpassar inomhusljuset för människors och verksamheters behov automatiskt. Ljusmiljöerna skiftas enkelt vid behov, via en touchpanel eller knappsats. Autolit-recept används med fördel i skolmiljöer eller på konferenser där aktiviteter varierar ofta. Ljusmiljösystemet med BioCentric Lighting™ uppdateras kontinuerligt i samverkan med vårt vetenskapliga råd.

Ljusrevolution i vardagen

Vår vardag kommer att revolutioneras av möjligheterna med det anpassade ljuset”. Se intervjun med Klas Sjöberg, överläkare, forskare och ordförande i BrainLits vetenskapliga råd.

”The lighting industry needs to take a much more ‘dynamic’ approach to lighting workplaces”

— Professor Russel Foster, Lux review 2017. Läs artikel