Om oss

Brainlit är Sveriges mest innovativa ljusbolag med ett återkopplande och självlärande belysningssystem som grundar sig i ett världsunikt mjukvarupatent. Inomhusbelysningen anpassas att efterlikna naturligt dagsljus med hjälp av en LED-belysning som styrs av sensorer kopplade till mjukvaran. Autolit-recepten skapar sedan den bästa ljusmiljön när inomhusljuset utformas så att det passar aktiviteten för både människor och olika verksamheter som exempelvis skolan, vården, kontor, industri och hotell- och konferens. Även inom djurhållningen har BrainLits belysning stor betydelse för djurens och personalens välbefinnande.

Biocentriskt ljus
BrainLits naturliga ljusmiljöer inomhus efterliknar dagsljuset utomhus som både människor och djur behöver. Våra naturligt återskapade ljusmiljöer med biocentriskt ljus följer dagsljusets dygnsrytm och årstidsväxlingar. Systemet efterliknar solljuset och varierar under dagen både i färgskala och intensitet. På förmiddagen är ljuset något blåaktigare och gör oss pigga, och framåt kvällen blir det rödare så att vi varvar ner för en god natts återhämtande sömn. Det biocentriska ljuset gör oss piggare, vi orkar mer och sover bättre.

Alltid den senaste ljusforskningen för hälsa, välbefinnande och miljö
BrainLits ljussystem håller alltid hög kvalitet och uppgraderas och utvecklas kontinuerligt i samråd med vårt vetenskapliga råd som har både framstående kvalificerad teknisk och medicinsk forskningskompetens.

– Vår vardag kommer att revolutioneras av möjligheterna med det anpassade ljuset säger Klas Sjöberg överläkare, forskare och ordförande i BrainLits vetenskapliga råd.

Eftersom systemet är öppet för alla komponenttillverkare ger även det värdefull kunskap om hur mjukvaran kan optimeras för den bästa ljusmiljön inomhus.

Miljövänligt
Brainlits ljusmiljölösningar är både energi – och underhållseffektiva.

 

 

 

 

BrainLit grundades av Tord Wingren 2012 i samband med registreringen av patentet som systemet bygger på. Intresset för BrainLits ljusmiljöer ökar snabbt och installationen vid Lindeborgsskolan i Malmö har uppmärksammats internationellt av bland annat Belgisk tv.